"अाज हुने काम अाजै गराै‌ँ । सेवाग्राहीकाे सहजतालार्इ मनमा राखाैँ ।"

वि. सं. २०४४ साल देखि विज्ञान शिक्षा विकास एकार्इका रुपमा स्थापित भर्इ काठमाण्डौ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका शिक्षकहरूको माध्यमिक तहको विज्ञान शिक्षा विकास गर्ने उद्येश्यका साथ विद्यालयहरूमा विज्ञान सामग्री वितरण गरी ती सामग्रीहरूको सञ्चालन  गर्ने विज्ञान तथा गणित शिक्षकहरूको तालिम दिने तथा माध्यमिक तहको विज्ञान तथा गणित शिक्षाको विकास र सो विषयको स्तरोन्नती गर्ने उद्येश्यले संस्थामा प्रमुखका रुपमा विज्ञान शिक्षकलार्इ SMT का रुपमा पदस्थापना गरिएको थियो । साथै कार्यालय सञ्चालनमा सहयोग पुय्राउनका लागि एकजना कार्यालय सहायक र दुर्इ जना अस्थायी कार्यालय सहयोगीको समेत ब्यवस्था गरिएको थियो । वि. सं. २०५० साल देखि माध्यमिक शिक्षा विकास एकार्इमा रुपान्तरण भए पश्चात SMT पदलार्इ समेत एकार्इ प्रमुखको रुपमा र प्राथमिक शिक्षकलार्इ कार्यालय सहायकको रुपमा जिम्मेवारी दिर्इयो भने दुर्इ (२) जना कार्यालय सहयोगी समेत गरी चार (४) जना कर्मचारीको ब्यवस्था गरियो ।  

बाँकी हेर्नुहोस् ...


नाम : गणेश प्रसाद दाहाल

पद   : प्रशिक्षक

फाेन : ०१४२६०४९९ / ०१४२६३६५२

माेबाइल नं. : ९७४४०२१३७७

इमेल : spokeperson@etckathmandu.gov.np

बाँकी हेर्नुहोस् ....

Top